Add to favourites
News Local and Global in your language
17th of January 2018

KvinnorDebatt: "Neddragningar kan ske utan att glesbygden drabbas" | LAND.se

Postutdelningen försämras i inlandets glesbygder. Lantbrevbäringen dras ner och antalet postombud minskar. Företrädare för Inlandskommunerna ekonomisk förening har förslag på hur utvecklingen kan vändas.

Den svenska postmarknaden står inför stora förändringar. En ökad digitalisering ger nya förutsättningar för postservicen och kräver anpassningar. Postoperatörerna drabbas av snabbt sjunkande brevvolymer och måste förstås kompensera detta genom effektiviseringar och kostnadsminskningar i verksamheten. Vi vill framhålla att detta mycket väl kan ske utan att de boende i glesbygden drabbas.

Fysisk närvaro behövs

Digitala lösningar kan inte överallt ersätta den fysiska postutdelningen. Många glesbygder saknar i dag uppkoppling. Helt kan givetvis inte heller digitala lösningar ersätta de fysiska kontakterna. Postens närvaro i glesbygden kommer att behövas också långsiktigt om än i delvis andra former än i dag och de närmaste åren. Ökad paketutdelning som en effekt av e-handelns snabba utveckling, särskilt i glesbygden, kräver också ett decentraliserat distributionsnät.

Läs också: Polisen kan inte garantera tryggheten

Spara i stan

I rapporten Svensk postmarknad 2017 konstaterar PTS att postservicen i glesbygden kan bibehållas genom att utdelningsfrekvensen begränsas i tätorter, där det finns alternativa servicelösningar. Klokt av PTS, det är hög tid att vända på kuttingen. Spara i stan och satsa i de glest befolkade bygderna som saknar alternativ. Måttliga begränsningar i de stora tätorterna ger gott om utrymme för utveckling i glesbygden.

Förutom att begränsa utdelningen i tätorter bör införandet av postboxar i flerbostadshus påskyndas. Det ger vissa olägenheter för de boende som berörs men kan inte jämföras med de glesbygdsbor som har flera kilometer till postlådan.

Samarbeta mera

Vi vill också peka på möjligheterna med ett bättre samarbete med andra som har transporter i glesbygden. Det har diskuterats mycket länge, men lite sker i realiteten.

Läs också: Debatt: 6 steg till ett gott nytt klimatår

Mobila servicepunkter

Regeringen satsar på att bygga ut servicekontor på landsbygden och ett mer decentraliserat nät av servicepunkter som komplement. Det här är bra men löser inte de behov som finns där det är som glesast. Regeringen bör ta ett steg till. Vi anser att servicenäten ska kompletteras med ”mobila servicepunkter” där flera servicefunktioner finns. Ge Postnord tydliga direktiv att inom lantbrevbäringen utveckla sådan service i samarbete med andra aktörer.

Samarbetspartners finns

Posten är unik genom att med sin lantbrevbäring fysiskt täcka i stort sett hela Sverige. Det är en position som Postnord bör bevaka och helst utveckla. Det måste ske i samarbete med andra aktörer och sådana saknas inte. Vi inlandskommuner tar gärna del i ett samarbete för att utveckla postservicen i inlandet.

Inlandskommunerna ekonomisk förening

Karin Malmfjord, Ordförande

Per-Anders Westhed, Vice ordförandeVad tycker du? Skriv en debattartikel i Land – så gör duLäs också: Vad får vi lantisar för pengarna?

Read More
Leave A Comment

More News

ELLE

LAND.se

pretty home blog

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.