Add to favourites
News Local and Global in your language
23rd of October 2018

KvinnorNu kommer nya symboler för drivmedel på macken – har du koll? | Land.se

Från den 12 oktober sitter de här nya symbolerna på alla pumpar på macken. Det här betyder de!

 Lär dig de nya symbolerna för drivmedel så du vet vad du ska tanka! Lär dig de nya symbolerna för drivmedel så du vet vad du ska tanka! FOTO: Istock

Det är EU som vill ha en enhetlig märkning av drivmedel över hela unionen.

Symbolerna är indelade i de tre drivmedelskategorierna bensin, diesel och gasformiga drivmedel.

Här är märkena ska sitta på alla pumpar och mackar – plus vid tanklocket på alla nyproducerade bilar.

1. Bensin Bensinsymboler är runda. Bensinsymboler är runda.

Symbolen för bensin är en cirkel och bokstaven E plus en siffra som anger den maximala etanolhalten. De kommer att sitta tillsammans med 95-symbolen för att visa hur mycket etanol som är inblandad.

2. Diesel  Dieselsymboler är fyrkantiga. Dieselsymboler är fyrkantiga.

Symbolen för diesel är en kvadrat med bokstaven B plus siffror som anger den maximala halten av ”biodiesel”, eller fettsyrametylester, FAME som till exempel RME.

Bokstäverna XTL är symbol för syntetiskt, paraffiniskt dieselbränsle, till exempel HVO100.

3. Fordonsgas Gassymboler är diamantformade. Gassymboler är diamantformade.

Symbolen för gasformiga bränslen är en ”diamantformad” kvadrat (på högkant) med gasens förkortning inuti. H2 (vätgas), CNG (Compressed natural gas), LPG (Liquefied Petroleum Gas), eller LNG( Liquefied Natural Gas)

Läs också: Bonus malus – Så funkar den nya fordonsskatten!

Read More
Leave A Comment

More News

ELLE

LAND.se

pretty home blog

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.