Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

KvinnorNy ordlista har landsbygden i fokus | LAND.se

Många uttryck som folk slänger sig med kan te sig neutrala, men är det inte alltid vid en närmare anblick. Det är dags att använda språket för att sätta landsbygden i centrum och inte på undantag.

Språket är ett kraftfullt hjälpmedel som kan förvrida perspektivet. Många uttryck som tillkommit under åren är kanske välmenande, men de saknar landets perspektiv.

Organisationen Hela Sverige har samlat ihop ett antal av dessa uttryck som missar att städerna inte är världens mittpunkter. Samtidigt ger tips om hur man bör uttrycka sig istället.

Läs också: Regeringen satsar miljoner på öppna landskap

Ordet landsbygd

Landsbygder är olika bygder. Det finns inte en enda sorts storstad och inte heller en sorts landsbygd.

Använd hellre landsbygder i plural, obestämd form eftersom vi då påminns om att landsbygder är olika, menar organisationen.

Ut till stan och in till landet

Detta ger intryck av att det normala är att befinna sig i staden och inte på landet, Som ”i centrum/utanför centrum”. Undvik ord som ”inne”, ”ute”, ”in” och ”ut” och säg bara till landet och till staden.

Utlokalisera eller omlokalisera?

När det fattas beslut att flytta statliga jobb från Stockholm till andra orter, så kallas det utlokalisering

Istället bör man använda ett platsneutralt begrepp som omlokalisering, samt eventuellt återetablering, föreslår organisationen.

Läs också: Myndigheter och servicekontor till glesorterna

Stad med omkringliggande landsbygd

När man skriver ”staden X och dess omkringliggande landsbygd”, så är det som att tätorten äger landsbygden i närheten.

Istället skulle man kunna skriva närliggande landsbygd, eller vända på det: ”landsbygdsområdet X med närliggande staden Y”.

Stad och land

Först staden, sedan landet. Vänd istället på det: säg eller skriv land och stad för omväxlings skull.

Läs också: Här är årets bästa landsbygdssatsningar

Stadsinvesteringar och landsbygdsbidrag

Skattemedel till städer för allt från infrastruktur till kultur kallas för investeringar, medan samma sak till landsbygden benämns för stöd eller bidrag.

Istället: skriv samma sak. En investering i en stad är samma sak på landsbygden, vilket även gäller stöd eller bidrag.

Läs också: Vad får vi lantisar för pengarna?

Mitt i ingenstans

Uttrycken ”ute i ingenstans”, ”mitt i ingenstans” refererar ofta till en plats där folk bor, driver företag och gör roliga saker. Ingenstans finns inte, så begreppet bör undvikas helt.

Trots, ändå och fastän

Trevliga saker på landet eller på mindre orter beskrivs ofta i termer av att ”små orter kan också” och att roliga saker händer där trots att det få bor där.

Undvik denna onödiga dramaturgi, som skapar en känsla av att David krossar Goliat. Stryk ordval som fastän och trots. Upprepa inte egna fördomar utan spegla ortsbornas perspektiv.

Fler tips kan skickas till josefin.heedhelasverigese

Läs listan i sin helhet här.

Read More
Leave A Comment

More News

ELLE

LAND.se

pretty home blog

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.