Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

SverigeNekad engångsärm inte diskriminering

TT

12:42 | 2017-12-20

Arbetsmiljö Folktandvården i Stockholms förbud mot att använda engångsärmar vid arbete med patienter var inte diskriminering. Det konstaterar Arbetsdomstolen i en dom.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har drivit ärendet för en tandläkare som av religiösa skäl ville skyla sina underarmar för män. Tandläkaren hade tidigare tillåtits använda engångsärmar men detta förbjöds av Folktandvården efter att Socialstyrelsen kommit med nya hygienföreskrifter.

DO, som förde tandläkarens talan, menade att beslutet innebar så kallad indirekt diskriminering som kunde komma att särskilt missgynna muslimska kvinnor som vill skyla sina armar.

Arbetsdomstolen finner dock att Folktandvården lyckats bevisa att förbudet var både lämpligt och nödvändigt för att behålla patientsäkerheten och konstaterar att det därmed inte förekommit indirekt diskriminering.

Read More
Leave A Comment

More News

Inrikes - Toppnyheter via

Västerbottens-Kuriren

UNT - Sverige

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.