Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

SverigeBesked om snabba tåg i vår

Regeringen föreslår i en proposition att trängelskatten i Stockholm höjs och förändras från 2020.

Förslaget är en följd av överenskommelser mellan Sverigeförhandlingen, en kommitté under regeringen, och landstinget i Stockholm, Stockholms stad, Solna stad, Huddinge, Vallentuna, Täby och Österåkers kommun.

Trängselskatt ska tas ut en halvtimme tidigare på morgonen jämfört med i dag, både vid infarterna till Stockholms innerstad och på Essingeleden. Avgift tas därmed ut från klockan 6.00.

Skatten höjs för andra tider och olika belopp tas ut för hög- och lågsäsong. Högsäsong är den 1 mars till dagen före midsommar, samt den 15 augusti till den 30 november.

Det högsta beloppet under högsäsong blir 45 kronor för innerstaden och 40 kronor på Essingeleden.

Pengarna ska gå till att finansiera tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan, en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö, en förlängning av Roslagsbanan samt en T-bana till Hagalund.

Källa: Regeringskansliet

Fakta: Sverigeförhandlingens förslag

Bygg höghastighetsjärnväg för tåg som kan köra 320 kilometer i timmen. Gäller Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Utbyggnaden ska ske snabbt, båda sträckorna bör vara klara cirka 2035. En snabb utbyggnad gör att samhällsnyttor och klimateffekter kan realiseras snabbare, och merkostnader kan hållas nere.

Byggandet ska finansieras via ett eget anslag genom lån i Riksgälden.

Riksgälden får i uppdrag att utvärdera möjligheten att en del av upplåningen kan ske i form av gröna obligationer.

Sverigeförhandlingen har också haft i uppdrag att förhandla om kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har bland annat lett till avtal om nya tunnelbanelinjer, linbana i Göteborg och totalt 13,8 mil ny cykelbana. Storstadsregionerna och kommuner utmed den tänkta höghastighetsbanan har i gengäld lovat bygga 285 400 nya bostäder.

Källa: Sverigeförhandlingen

Read More
Leave A Comment

More News

Inrikes - Toppnyheter via

Västerbottens-Kuriren

UNT - Sverige

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.