Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

MarknadSensys Gatso tar order från Trafikverket

Ordern gäller nyetablering av system för ATK (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) under 2018 och omfattar system och skåp för nya ATK-platser.

Installation och driftsättning för denna etablering ingår inte i ordern utan orderläggs löpande under 2018 i takt med att etableringarna fortskrider. Leveranser mot den nu lagda ordern kommer att genomföras under andra halvåret 2018.

Read More
Leave A Comment

More News

Euroinvestor.com A/S

Nyheter

Nyheter

Redeye senaste analyser

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.