Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

MarknadStatens överskott minskar

Statens totala inkomster i november var 92,9 miljarder kronor, oförändrat jämfört med för ett år sedan. Men kostnaderna steg, bland annat på grund av ökade bidrag till lärarlöner och kommunersättningar för flyktingmottagande.

Utgifterna för sjukpenning minskade med 200 miljoner.

Statens budgetsaldo för perioden januari—november är plus 131,4 miljarder kronor, 29,2 miljarder lägre än året innan.

Read More
Leave A Comment

More News

Euroinvestor.com A/S

Nyheter

Nyheter

Redeye senaste analyser

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.