Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of November 2018

MarknadStarbreeze intressebolag StarVR ska avnoteras från Taiwanbörsen

Det skäl som anges för beslutet är marknadsläget inom branschen samt bolagets affärsplan och strategi. En avnotering anses kunna "öka den affärsmässiga flexibiliteten". 

Starbreeze är minoritetsägare i StarVR Corporation med 33 procent av aktierna. Enligt bolaget får beslutet ingen påverkan på Starbreezes räkenskaper. Innehavet i StarVR var bokfört till 27,3 miljoner kronor, enligt kapitalandelsmetoden, vid utgången av det tredje kvartalet.

Starbreeze behåller även fortsatt befintliga IP-rättigheter för VR-headsetet StarVR One och relaterade teknologier. 

Read More
Leave A Comment

More News

Euroinvestor.com A/S

Nyheter

Nyheter

Redeye senaste analyser

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.