Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

MarknadEuroområdets bytesbalans visar överskott

Handeln med varor genererade ett överskott på säsongsjusterade 26,2 miljarder euro medan tjänstebalansen gav ett överskott på 7,3 miljarder euro.

Primära inkomster (kapitalavkastning) visade ett överskott på 9,8 miljarder euro, medan sekundära inkomster (löpande transfereringar) visade ett underskott på 12,5 miljarder euro.

Read More
Leave A Comment

More News

Euroinvestor.com A/S

Nyheter

Nyheter

Redeye senaste analyser

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.