Add to favourites
News Local and Global in your language
21st of July 2018

MarknadForskare kräver skärpta krav för miljön

Forskarna vill bland annat införa en ny grundlagsregel för att förhindra utsläpp av växthusgaser och även skärpa klimatlagen. 

Förebild är brittiska "Climate change act" som innebär femårsplaner för utsläpp, något som motverkar att regeringar byter riktning på miljöpolitiken vid ett maktskifte och sedan skyller på varandra. Det skriver de nio forskarna från Kungliga Tekniska högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

Man vill även ändra i miljöbalken och att länsstyrelserna ska kunna upphäva kommunala detaljplaner. Forskarna efterlyser en blocköverskridande överenskommelse för att politikerna ska kunna agera långsiktigt för klimatets bästa.

Read More
Leave A Comment

More News

Euroinvestor.com A/S

Nyheter

Nyheter

Redeye senaste analyser

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.