Add to favourites
News Local and Global in your language
19th of October 2018

MarknadRedeye höjer Mycronicestimat inför Q3-rapport

De totala intäkterna för tredje kvartalet bedöms nu bli 1.095 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 373 miljoner. Tidigare siffror från Redeye var 814 respektive 148 miljoner kronor.

Redeye ser bland annat leveranser inom Pattern Generators, PG, som infaller tidigare, men poängterar att det förstås inte har någon inverkan på värderingen.

Utsikterna för PG är enligt analyshuset det mest intressanta att granska i den kommande rapporten. Redeye ser en risk i att PG-orderboken för 2019 kommer att stängas inom kort vilket kan innebära att estimaten revideras ned och i förlängningen även värderingen i basscenariot. PG väntas stå för 97 procent av Mycronics resultat för 2018.

"Vi bedömer att vår nedjustering i analysuppdateringen efter rapporten, allt annat lika, kommer uppgå till cirka 5 SEK, vilket ger ett nytt base case på 114 SEK per aktie", skriver Redeye.

I skrivande stund, halv elva på fredagen, handlas Mycronic på 92,50 kronor.

Read More
Leave A Comment

More News

Euroinvestor.com A/S

Nyheter

Nyheter

Redeye senaste analyser

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.