Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of November 2018

MarknadSvenska aktieägare kan påverka tröskeleffekter i klimatet

Det handlar om Amazonas samt de stora barrskogarna i Ryssland och Kanada där ett begränsat antal investerare har ett stort inflytande genom aktieägande i företag som är verksamma i dessa regioner. Den slutsatsen dras av ett internationellt forskarteam där bland annat Stockholm Resilience Centre deltar.

Victor Galaz, docent vid Stockholm Resilience Centre, säger i en kommentar att forskarnas metod skiljer sig från standardmetoder inom hållbar finans genom att de har tittat på finansiella aktörers koppling till aktiviteter som påverkar stora ekosystem och är av stor vikt att bevara för att stabilisera klimatet. 

De stora skogarna är viktiga globala sänkor för koldioxid och exempel på det som inom forskningen går under benämningen tröskeleffekter.

Även svenska pensionsbolag och banker finns med i studien. Pensionsfonder är de viktigaste svenska ägarna där AMF, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har störst innehav i bolag som påverkar dessa tröskeleffekter. Flera av de statliga pensionsfonderna och största svenska bankerna är med på listan av investerare.

Victor Galaz och ett antal forskare skriver i en kommentar på Stockholm Resilience Centres hemsida att svenska finansaktörer har möjlighet att påverka utvecklingen:

”Som vi ser det finns det stora möjligheter för svenska banker och pensionsfonder att tillsammans ta sig an denna utmaning genom att utveckla nya metoder för att se över sitt aktieinnehav, strategier för påverkan i företag som är förknippade med aktiviteter som påverkar klimatstabilitet, och utveckla nya finansiella produkter som har den här typen av tröskelfenomen i fokus.”

Read More
Leave A Comment

More News

Euroinvestor.com A/S

Nyheter

Nyheter

Redeye senaste analyser

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.