Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

TeknikRegeringen storsatsar på hållbara städer – med 86 000 nya bostäder

86 000 nya bostäder. Så lyder ett av regeringens löften sedan man träffat avtal med flera kommuner och regioner om satsningar på hållbara stadsdelar.

Vid en pressträff berättade bostadsminister Peter Eriksson (MP) tillsammans med regeringens utredare Johan Edstav att man slutit avtal med Gävle, Uppsala och Knivsta om satsningar på nya stadsdelar och infrastrukturlösningar.

– De här områdena ger ett bidrag på sammanlagt 86 000 nya bostäder och räknar man in synergieffekterna handlar det om över 100 000 bostäder. Det är ett gott tillskott, säger Johan Edstav.

För Gävles del innebär avtalet bland annat 6 000 bostäder i en ny stadsdel som ska ligga nära stadens centrum.

– Gävle behöver det här. Vi behöver bygga för 20 000 nya invånare fram till 2030 och för 50 000 till och med 2050, säger Gävles kommundirektör Göran Arnell.

I avtalen ingår även investeringar i infrastruktur, som kommer att byggas ut och kopplas samman med de nya bostadsområdena.

Förutom de tre avtalen har regeringen även kommit överens om en avsiktsförklaring med Haninge kommun, som innebär fortsatt dialog mellan kommunen och regeringen.

I september pekade Johan Edstav i en delrapport ut ytterligare två kommuner, Härryda och Nynäshamn. Några avtal mellan dem och regeringen har dock ännu inte slutits.

– Där har tidsramen varit alltför kort för vare sig avtal eller avsiktsförklaringar. Men vi fortsätter vår dialog framöver, säger han.

Johan Edstav kommer att fortsätta arbeta för regeringen där han får ett bredare uppdrag.

– Det kommer exempelvis handla om att få in frågorna om bostadsbyggande på statlig mark, säger Peter Eriksson.

Read More
Leave A Comment

More News

MacWorld: 20 senaste

Computer Sweden 20 senaste

Feber

Mobil

Aapl.se

Teknikens Värld

Nyteknik - Senaste nytt

Teknik - Alla Tekniknyheter

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.