Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

MänDärför gav sänkt hastighet fler olyckor

Forskning visar att införandet av 30-zoner i vissa fall kan göra vägarna farligare.

30 km/h kan orsaka fler olyckor än högre hastigheter, visar en ny studie.

Bath och North East Somerset Council, England har analyserat antalet och graden av trafikincidenter efter att kommunen infört flera nya 30-zoner. Och tvärtom mot vad man kanske trott fann man att antalet dödade eller allvarligt skadade inte hade minskat, tvärtom hade de ökat i sju av 13 undersökta områden, skriver Autoexpress.

Enligt studien finns ingen enkel förklaring till ökningen av olyckor, men menar att det bland annat kan bero på att allmänheten uppfattar zonerna som säkrare på grund av 30-gränserna och därmed är mindre noggranna när de exempelvis går eller cyklar över vägen.

Bara i tre av de 13 områdena där hastighetssänkningen introducerades minskade antalet dödade eller allvarligt skadade.

Forskarna noterade också att den genomsnittliga hastighetsminskningen efter hastighetssäkningen var mycket blygsam, bara 2 km/h. 

Kommunen har sänkt till 30 km/h på 1.499 vägar sedan 2011 till en kostnad av motsvarande 10 miljoner kronor. Biträdande kommunfulläktige Patrick Anketell-Jones säger att det osannolikt att zonerna tas bort: "Det har kostat 10 miljoner att lansera 30-zonerna och det skulle förmodligen kosta lika mycket att ta bort dem. Och vi har inte de pengarna."

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Fler 30-vägar!

447

Bromsa Anna Andersson Av Anna Andersson Read More
Leave A Comment

More News

Senaste artiklarna

Senaste nytt från King

Senaste nytt från Vagabond

Senaste nytt från auto

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.