Add to favourites
News Local and Global in your language
17th of July 2018

MotorDebatt: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

den 3 juli 2018 07:50 | Av Olle Holm | Tipsa redaktionen '); $(this).addClass('embed-responsive-item'); } else { try { var el = $(this)[0]; var actualHeight = el.contentWindow.document.body.scrollHeight; $(this).height(actualHeight); $(this).wrap(''); } catch (e) { } } }); });

En kraftfull satsning på biogas och el är en förutsättning för att nå klimatmålet, men att i nuläget definiera bort alla bensin- och dieselbilar försvårar omställningen. Det skriver IVL:s mobilitetsexperter Mats-Ola Larsson och Anders Roth tillsammans med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Den första juli upphör dagens miljöbilsdefinition att gälla. Statliga och privata fordonsinköpare har då inte längre några officiella regler eller rekommendationer att följa. Samtidigt införs de nya bonus-malusreglerna som innebär att rena elbilar, laddhybrider och gasbilar får bonus upp till 60 000 kronor i inköpspremie medan bränslekrävande bilar får en ökad fordonsskatt med upp till 10 000 kronor de tre första åren.

Många ser bonusbil som den nya miljöbilen, och självklart är el och biogas det bästa miljövalet. Men regeringens nya miljökrav för inköp av bilar kan inte enbart grunda sig på laddbara bilar och gasbilar. Även om elbilsutvecklingen nu tar fart är utbudet av laddbilar fortfarande för smalt och biogas går inte att tanka överallt.

För att effektivt styra mot minskade utsläpp och driva på omställningen av hela fordonsparken behöver krav på bonusbilar därför kompletteras med en definition för bränslesnåla och rena bensin- och dieselbilar som ett näst bästa val, skriver debattörerna och presenterar en ny modell för att ställa miljökrav vid statlig upphandling.

 

Läs debattartikeln här: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

Read More
Leave A Comment

More News

Expressen: Motor

Motor-Magasinet

Motorrad

Feber / Bil

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.