Add to favourites
News Local and Global in your language
23rd of October 2018

MotorNytt EU-förslag om koldioxidutsläppen

den 10 oktober 2018 07:35 | Av Olle Holm | Tipsa redaktionen '); $(this).addClass('embed-responsive-item'); } else { try { var el = $(this)[0]; var actualHeight = el.contentWindow.document.body.scrollHeight; $(this).height(actualHeight); $(this).wrap(''); } catch (e) { } } }); });

Nu har miljöministrarna i EU-länderna enats om att nyproducerade bilar ska minska koldioxidutsläppen med 35 procent till 2030.

Ett riktigt urvattnat förslag, tycker Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) som ville ha ett mål på 50 procent. Den svenska regeringens linje har varit att EU måste skärpa kraven ytterligare när det kommer till hur mycket koldioxidutsläppen ska minska för nya personbilar och mindre lastbilar.

”Sverige har i det förberedande arbetet sagt att vi bör sätta ett mål på 50 procent. Det är viktigt att vi inte hamnar på en lägre ambition än den som parlamentet antagit på 40 procent”, förklarade Karolina Skog inför mötet med alla EU:s miljöministrar. Men Skog och en rad andra länders miljöministrar, bland annat även Danmark och Irland blev överkörda av en majoritet på mötet.

Miljöministrarna blev överens om ett 35 procentsmål för koldioxidutsläpp på standardbilar till 2030 och 30 procent för mindre transportbilar, meddelade den officiella kanalen för Österrikes ordförandeskap i Europeiska rådet efter mötet i Luxemburg.

Nu inleds nya förhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet för att försöka jämka ihop de båda förslagen, 40 procent eller 35 procent.

 

Read More
Leave A Comment

More News

Expressen: Motor

Motor-Magasinet

Motorrad

Feber / Bil

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.