Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

MusikEU: Uber är en taxitjänst

Protester mot företaget och dess skjutsande förare har förekommit både i USA och Europa. I Spanien har reguljära taxiförare gått samman för att få stopp på konkurrenten, och frågan har därefter lyfts till EU som nu förkunnat att Uber ska ses som en transporttjänst och inte som en digital service."Tjänsten som Uber tillhandahåller genom att sammanlänka individer med icke-utbildade förare är en tjänst inom transportområdet. Medlemsländer kan därför reglera villkoren för den tjänsten", säger EU-domstolen i ett uttalande.Beslutet kommer att innebära stora förändringar för företaget vad gäller bland annat licenser och arbetsgivaravgifter. Och EU-domstolens linje välkomnas av Transportarbetarförbundet i Sverige:– Det är ju alldeles tydligt att det är en taxitjänst och inte en digital tjänst, så det gläder mig. Ett annat EU-beslut hade varit förvånande, säger Maria Arkeby, kommunikationschef på Transportarbetareförbundet.Arkeby hoppas att utfallet i EU-domstolen kommer att innebära att fler Uber-liknande företag tar större ansvar.– Det är företag som till varje pris vill undvika sitt arbetsgivaransvar. Det är därför man inte vill vara ett taxiföretag för då har man per definition anställda. Ett it-företag behöver bara ha de som administrerar tekniken som anställda.Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet, är inne på Arkebys linje då hon kommenterar det hela i ett pressmeddelande:"Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det framtida arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige."Uber själva säger i ett uttalande:"Beslutet kommer inte att förändra saker i de flesta EU-länder där vi redan agerar under transportlagarna. Däremot är fortfarande miljontals européer förhindrade att använda appar som våra. Som vår nya vd redan påpekat är det lämpligt att reglera tjänster som Ubers och vi kommer att fortsätta föra en dialog med städer runtom i Europa."Transportstyrelsen säger att EU-domstolens beslut inte ändrar något på den svenska marknaden.– Som vi ser det handlar det om att de företag som utför taxitransporter ska ha tillstånd. Så har vi det redan i Sverige och de företag som Uber anlitar i dag har redan taxitrafiktillstånd, säger utredaren Maria Åkerlund.Hon säger också att den tjänst som kallades "Uber pop", där företaget förmedlade tjänster till förare som inte hade tillstånd, är nedlagd.TT: Så den tjänst som finns i Sverige i dag är redan reglerad?– Ja, precis.FaktaUber

Uber grundades i San Francisco 2009 av entreprenörerna Travis Kalanick och Garrett Cam.

Genom en telefonapp kan kunden ange upphämtningsplats. Chaufförerna i sin tur får information om vart kunden vill åka. Uber har spridit sig över hela världen, bland annat till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Företaget har samtidigt varit inblandat i en rad olika kontroverser. Flera länder har utfärdat verksamhetsförbud på grund av illegal konkurrens.

Read More
Leave A Comment

More News

Kingsizemag.se | Svensk

Rocknytt

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.