Add to favourites
News Local and Global in your language
17th of January 2018

EkonomiABB: Stora kostnader för omstrukturering

Åtgärderna kommer att ge en påverkan på det operationella ebita-resultatet för det fjärde kvartalet om 150 miljoner dollar. Därutöver kommer nettoresultatet belastas med ytterligare 75 miljoner dollar före skatt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Av effekten på det operationella ebita-resultatet avser 75 miljoner dollar division Power Grids. Samma summa hänförs till Robotics and Motion.

Åtgärderna innefattar flera förändringar och i vissa projekt nya samriskbolag.

Read More
Leave A Comment

More News

Nyheter

Nyheter

nwt - Arbeteekonomi.se

Ekonomi - Toppnyheter via

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.