Add to favourites
News Local and Global in your language
19th of October 2018

EkonomiHär är länen där villapriserna stiger mest

På riksnivå var prisuppgången på småhus 2 procent under det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Småhuspriserna steg med 2 procent under tredje kvartalet 2018, jämfört andra kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 1 procent.

Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Kalmar och Västerbottens län med 7 procent. De län där priserna sjönk var Stockholms, Norrbottens och Jönköpings län, där sjönk priserna med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö varierade prisförändringarna från -1 till +3 procent.

På årsbasis har priserna i riket stigit 1 procent. Prisökningar noteras i 15 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västerbottens och Kalmar län med 9 procent. I fem län sjönk småhuspriserna. Det län där priserna sjönk som mest var Stockholms län med 7 procent, följt av Uppsala län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm sjönk priserna med 2 respektive 7 procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med 1 procent.

Tabell: Prisförändringar tredje kvartalet jämfört med det andra samt tredje kvartalet jämfört med tredje kvartalet i fjol.

Område % från föregående period % från föregående år Stockholm -1 -7 Uppsala 0 -3 Södermanland 0 -1 Östergötland 4 1 Jönköping -1 0 Kronoberg 2 5 Kalmar 7 9 Gotland 1 3 Blekinge 0 4 Skåne 2 2 Halland 2 1 Västra Götaland 1 1 Värmland 3 4 Örebro 1 3 Västmanland 2 -1 Dalarna 4 1 Gävleborg 4 7 Västernorrland 4 7 Jämtland 5 2 Västerbotten 7 9 Norrbotten -1 -1 Storstockholm -1 -7 Storgöteborg 0 -2 Stormalmö 3 1 Riket 2 1

Källa: SCB

Read More
Leave A Comment

More News

Nyheter

Nyheter

nwt - Arbeteekonomi.se

Ekonomi - Toppnyheter via

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.