Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

EkonomiAnalytiker: Likviditetsproblemen tilltar inom bostadsutvecklingssektorn

"Med de affärsmodeller dessa bolag har är de tre bolagen de mest konjunkturberoende inom fastighetsrelaterat", säger han.

Likt exempelvis Besqab är dessa tre bostadsutvecklare framför allt verksamma kring Stockholmsområdet med omnejd. Bertil Nilsson ser dock risken som något lägre i Besqab med hjälp av bolagets finansiella styrka och längre historik. Även för JM ser han risken som lägre.

Problemet, lyfter han fram, är att bolagen har betalat dyrt för mark med avsikt att bygga bostäder i höga prisklasser. Bolagens upplåningskostnader är i sin tur höga.

"När eventuella lån ska refinansieras kan räntorna tänkas ticka upp ytterligare om bolagen ens får tillgång till refinansiering", säger han.

Bertil Nilsson lägger till att Oscar Properties har förbättrat sin balansräkning på senare tid med hjälp av vissa fastighetsförsäljningar, även om dessa har skett till viss rabatt. Från Tobins sida har bland annat en nyemission gjorts.

"Tobin accepterade en rätt stor utspädning men bolaget verkar ändå ha resonerat att det var ett mindre dyrt alternativ än annan form av refinansiering", säger han.

Bertil Nilsson konstaterar vidare att Tobin verkar ha sett det som attraktivt med Klövern som storägare. Under hösten har vidare Oscar Properties sålt en större fastighet till Fast Partner.

"Förvaltningsbolag får chansen att köpa billigt. Med sina lägre finansieringskostnader sitter de med trumf på hand i rådande läge", säger han.

Oscar Properties, Tobin och SSM har samtliga under hösten meddelat att de skjuter projekt på framtiden på grund av det försämrade läget på bostadsmarknaden, vilket påverkar utsikterna för framtida kassaflöden med färre sålda bostäder.

"I den mån bolagen kan går det att förvänta sig en situation där projekt sätts på 'hold' medan fokus hamnar på frigörande av kapital eller indragande av nytt kapital genom nyemissioner", bedömer Bertil Nilsson.

SSM backar nära 9 procent på måndagen och har tappat 66 procent sedan börsnoteringen i våras. För Tobin och Oscar Properties är dagsrörelserna -1,7 respektive nära -5 procent medan aktierna har fallit 72 samt 54 procent under 2017. Besqab är ned runt 2 procent för dagen och 41 procent hittills i år.

Read More
Leave A Comment

More News

Nyheter

Nyheter

nwt - Arbeteekonomi.se

Ekonomi - Toppnyheter via

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.