• Follow us

Vetenskap

Mynewsdesk företagsnyheter

Nestlé och Veolia förenar sina krafter för att 2019-03-19 13:01:58Nestlé och Veolia ska samarbeta kring avfallsinsamling, avfallssortering och återvinning av plast, med fokus på elva prioriterade l

Standarder hjälper vid upphandling 2019-03-19 09:49:28Använd standarder som stöd i arbetet med offerter och specifikationer.

Välkommen Lena Vrahnos. 2019-03-19 08:56:22

Scandbio är sponsor av den nylanserade ​podcasten -​ 2019-03-19 05:54:41

Skoljuridik 2019-03-19 04:00:00​Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och

Från Europa till Australien på tre timmar med 2019-03-19 03:57:36Tänk att kunna flyga från Europa till Australien på tre timmar. I det europeiska samarbetsprojektet Stratofly, har FOI en nyckelroll

Samverkansprojekt för att förbättra människors hälsa 2019-03-19 02:59:00Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens behov och villkor. Med det som utgångspunkt sk

Erchonia EVRL och hudvård nu i Stockholm 2019-03-18 11:31:16Med FDA och kliniska evidens för behandling av ACNE har MJ Studio på Upplandsgatan 74 valt att ta in Erchonia EVRL för behandling av a

Ny forskning om äldre och äldreomsorg 2019-03-18 11:13:43Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet arrangerar årligen en forskardag om äldre och äldreomsorg för pr

Intervju med CEO Johan Möllerström 2019-03-18 10:36:48Intervju med CEO Johan Möllerström på bolagsdagen arrangerad av Erik Penser Bank 2019 03 14

Qvalify och Svenska Förbundet för Kvalitet bjuder härmed 2019-03-18 10:07:03Do you Qvalify..... Allting kan bli bättre. Det vet vi och det vet du. Det är den insikten som gör att du och dina medarbetare varje d

Trichomona vaginalis a latent intruder in unexplained infertility? 2019-03-18 09:00:00The incidence of T. vaginalis infection has been increasing around the world over the past decade. This has lead to insight of the importance of this

rss

Forskare vill se laser som första metod mot 2019-03-15 05:43:56I en stor brittisk studie av startbehandling vid glaukom framstod laser lika bra som konventionella ögondroppar. Forskarna anser att resultaten s

Parasitläkemedel lovande mot malaria 2019-03-14 09:07:00Upprepad massmedicinering med ivermektin kan förebygga malaria bland barn, enligt en ny randomiserad studie som publicerats i tidskriften Lancet.

Nytt ljus över matvanor och demens 2019-03-12 12:01:00Det finns inget samband mellan kostvanor i medelåldern och risken att få demens senare i livet, enligt ny långtidsdata som publicera

En tredje hiv-patient kan ha botats 2019-03-08 09:49:00Nu meddelar forskare att en tredje person med hiv-1 kan ha blivit fri från sin infektion. Även denna patient har genomgått en stamcel

Säkert för patienten när läkarna jobbat långa pass 2019-03-07 01:57:23Långa arbetspass över 16 timmar gör inte läkare sämre på att vårda patienter, enligt en amerikansk studie. F&oum

Nytt bud om hormonbehandling och risk för alzheimer 2019-03-06 18:30:00Kvinnor som använder systemisk hormonbehandling verkar ha en liten ökad risk, 9 till 17 procent, för att drabbas av Alzheimers sjukdom,

Äldre varnas för vovvar 2019-03-06 11:01:00Att promenera med en kopplad hund tycks ligga bakom många fallfrakturer hos äldre, enligt ny amerikansk data.

Ledtrådar i hjärnan till brustet hjärta 2019-03-06 06:31:47För första gången anser sig forskare ha funnit belägg för att störningar i hjärnan kan vara en faktor bakom uppkom

Fälld forskare får delvis upprättelse 2019-03-05 06:30:00Göteborgs universitet brast i sin hantering av ett uppmärksammat oredlighetsärende. Det anser Universitetskanslerämbetet, UKÄ

Ännu en hiv-patient tycks ha botats 2019-03-05 02:25:00En andra patient med hiv ser ut att ha blivit kvitt sin infektion efter en stamcellstransplantation mot cancer. Fynden är ett viktigt steg fram&a

Tumme upp för antidot och SGLT-hämmare 2019-03-01 09:10:00Nu ger EMA grönt ljus för det första motmedlet för klassen faktor Xa-hämmare. Positiva utlåtanden kommer även f&ou

Riskfaktorer vid diabetes förstärker varandra 2019-03-01 06:49:15Med metoder som bygger på AI har svenska forskare fått en ny bild av riskfaktorernas betydelse och hur de påverkar varandra.

Aktuellt om Vetenskap och

Hon vill hejda hjärtats trummis 2019-03-08 03:06:00Frida Sandberg söker efter nya ledtrådar i sina analysprogram. Det är ett spännande detektivarbete, när hon framkallar v&aum

Bättre balans med Virtual Reality? 2019-03-07 03:48:13Virtual Reality-teknik kan vara ett effektivt hjälpmedel för dem som är mer beroende av synen för att hålla balansen, vilket

Hon vill skapa brygga mellan molekyl och patient 2019-03-05 05:17:20Sara Eks blick för nyanser har lett till en banbrytande forskningsresa. Nu har hon fått ett stort anslag för att bli ännu vassare

Återhämta dig – på arbetstid 2019-03-04 05:24:19Lämnar du jobbet fylld av energi och med lust på vad resten av dagen har att bjuda? Om inte – kanske det är värt ett fö

Kraftig ökning av antalet mässlingsfall i Europa 2019-03-01 02:45:24Antalet fall av mässling har mångdubblats i Europa och även i Sverige har det den senaste tiden rapporterats in ett antal fall. Kristi

Föreläsning om bröstcancer 2019-02-27 03:48:55Välkommen till en föreläsningskväll om bröstcancer. Tid: Onsdag den 6 mars 2019, kl 18.00 till ca 20.10, Plats: Jub

Är diabetes och högt blodtryck riskfaktorer för att 2019-02-26 07:18:00Idag lider 50 miljoner människor i världen av demens. Det är en folksjukdom som stadigt ökar och som vi i dagsläget inte kan

Effektivare dialysbehandling 2019-02-25 08:03:54Tusentals svenskar med nedsatt njurfunktion får regelbunden dialysbehandling. Fyra av fem får bloddialys, vilken kräver sjukhusbes&ou

Operera inte äggstockarna i onödan 2019-02-22 03:55:07Forskare har följt närmare 2 000 kvinnor för att se hur godartade förändringar i äggstockarna utvecklas om de inte behan

Datorspelande leder sällan till spelmissbruk 2019-02-21 03:02:30Nio av tio ungdomar ägnar sig idag åt någon form av datorspelande. En stor andel är unga killar som fastnar och tillbringar en s

Bästa träningen är den som blir av 2019-02-20 04:09:52Nytt år och nya löften. Januari är den månad då flest gymkort säljs och många önskar sig en nystart och et

”Big data”, muffins och rymdresor 2019-02-18 06:31:34Vad har muffins och rymdresor gemensamt? Svar: De förändrar våra DNA-metyleringsmönster, som i sin tur påverkar funktionen

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.